fbpx

Event-Driven Architecture

Read more
  • 30 marca, 2023

Jedną z ogromnych zalet Kafki jest jej wysoką odporność na awarie, która w dużym stopniu wynika z rozbudowanych mechanizmów replikacji.

Oto jak one działają.

Read more
  • 8 czerwca, 2022

Posiadanie jednego źródła prawdy jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem i do tego trzeba dążyć zawsze. Jednocześnie, należy pamiętać, że mikroserwisy powstały w konkretnym celu – w celu zapewnienie wysokiej wydajności i skalowalności. W takiej sytuacji, jedno źródło prawdy staje się wąskim gardłem i pojedynczym punktem awarii!